เมนูรายการหลัก
สรุปรายการแข่งขัน
ข้อมูลผู้ใช้ สถานที่
การนำเสนอผลแข่งขัน
สถิติการลงทะเบียน
 • ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. ผู้บันทึกคะแนนรวม
  2. ผู้จัดการศูนย์
  3. ผู้ดูแลระบบ
  4. บันทึกคะแนนฟุตบอล
  5. เจ้าหน้าที่พิมพ์เกียรติบัตร
  6. คณะสีม่วง
  7. โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
  8.
  9. คณะสีน้ำเงิน
  10. คณะสีแดง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 8
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 13
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 250
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1132
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 1132
 • เริ่มนับ 8 ตุลาคม 2566
 • IP:3.80.4.147

ข่าวประชาสัมพันธ์


รายละเอียด ::26 ตุลาคม 2566

รายละเอียด :

กำหนดการลงทะเบียนนักกีฬา
การแข่งขันกีฬาสีภายใน รวงข้าวเกมส์
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 3 - 20 พ.ย. 2566 เปิดลงทะเบียนนักกีฬา
วันที่ 20 พ.ย. 2566 ปิดลงทะเบียนนักกีฬา
เวลา 18.00น.
วันที่ 21 - 22 พ.ย. 2566 แก้ไข-เปลี่ยนตัวนักกีฬา
:20 พฤศจิกายน 2566

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

1.ตารางการแข่งขัน กีฬาสีภายใน “รวงข้าวเกมส์2566”

สรุปผลแข่งขันตามกลุ่ม
#
กลุ่มโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม 56 56 87 199
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 คณะสีแดง 14 11 15 40
2 คณะสีม่วง 8 12 17 37
3 คณะสีชมพู 16 11 10 37
4 คณะสีน้ำเงิน 6 7 20 33
5 คณะสีฟ้า 5 8 16 29
6 คณะสีเขียว 7 7 9 23
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ เปตอง เชียร์ลีดเดอร์ กรีฑา
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 คณะสีชมพู 56 16
43.24%
11
29.73%
10
27.03%
37
2 คณะสีแดง 56 14
35.00%
11
27.50%
15
37.50%
40
3 คณะสีม่วง 56 8
21.62%
12
32.43%
17
45.95%
37
4 คณะสีเขียว 56 7
30.43%
7
30.43%
9
39.13%
23
5 คณะสีน้ำเงิน 56 6
18.18%
7
21.21%
20
60.61%
33
6 คณะสีฟ้า 56 5
17.24%
8
27.59%
16
55.17%
29

สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ครู
นักเรียน
1 ฟุตบอล 3 18 0 379
2 ฟุตซอล 2 12 0 148
3 บาสเกตบอล 4 24 0 283
4 วอลเลย์บอล 4 24 0 300
5 เซปักตะกร้อ 4 24 0 127
6 เปตอง 14 84 0 168
7 เชียร์ลีดเดอร์ 1 6 0 83
8 กรีฑา 24 144 0 144
รวมทั้งหมด 56 336 0 1,632

ระบบลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน "รวงข้าวเกมส์2566" โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566
มีปัญหาการใช้งานติดต่อ ครูเทคโนโลยี โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

E-SPORT V.1.4 © 2022 & Modify By Pichayanart Reerak. Maechanwittayakhom School |   All Rights Reserved  
หน้านี้ประมวลผล 0.17726898193359 วินาที